Mikael Christoffersen, lovsangsleder.


© Webmaster: Agner Ebild