Baggrund

thumb 0A5A0625 1024
thumb 0A5A0665 1024

Søren Kokkenborg leder af TC-Danmark

Kerneværdier

KERNEVÆRDIER

Integritet

Leve retskaffent og arbejde med stor dygtighed.


Medfølelse

Arbejde sammen og støtte hinanden for, at yde støtte til dem der søger hjælp hos os.


Relation til samfundet

Både støtte, hjælpe og have fællesskab med andre i Teen Challenge, men også deltage i livet i det omkringliggende samfund.


Vision

En meget stærk kerneværdi for Teen Challenge. At kunne se længere end den nuværende situation, at have udsyn og se hvor vi bevæger os hen.


Forvalteransvar 

Troskab i forvaltningen af det kald Gud har givet os og de ressourcer som vi har fået ansvar for.


Tro

At tro Gud for det umulige. Alle vi skal tage os af, har brug for et under for at blive løst fra stoffer, holdningsproblemer og dårlig opførsel.


Tjenersind

At have tjenersind og have et tjenende lederskab, der som sit højeste mål har at bringe andre til succes. 
Formål

TC model inkl taastrup

Formålet med Teen Challenge Danmark er at formidle de grundlæggende Teen Challenge principper indenfor kristen rehabilitering. Organisationen ønsker ikke alene at være en social organisation, men at formidle evangeliet til mennesker, som befinder sig i stor nød. 

Organisationen arbejder derfor ud fra følgende punkter:

1.            På landsplan at videreformidle de principper, som der arbejdes på indenfor Teen Challenge's arbejde i verden

2.            At udgøre et fælles forum for gadeplans- og rehabiliteringsarbejde, udslusnings- og bofællesskaber m.m.

3.            At støtte de enkelte Teen Challenge institutioner, cafeer, centre, arbejder og projekter i Danmark.

4.            At støtte opsøgende og forebyggende arbejde i videste forstand.

5.            At afholde stævner, undervisningsseminarer og kortere kurser, samt

6.            At pleje og udbygge kontakter på internationalt plan inden for Teen Challenge Internationalt.

Organisationen ønsker at være et fælles forum for fællesskab og inspiration indenfor gadeplansarbejdet og rehabiliteringsarbejdet. Der er et meget stærkt fællesskab og samarbejde indenfor organisationen med de respektive arbejder, og vi ønsker at arbejderne må være med til at samle, støtte og befrugte hinanden.

 

Ligeledes ønsker vi at have et godt samarbejde til andet gadeplans- og rehabiliteringsarbejder i Danmark. Vi mener ikke, at vi er de eneste til at nå misbrugere i vort land. Derimod ønsker vi indenfor dette forum, at trække på hinandens ressourcer og gennem fællesskab, der også indebærer, at vi kan tåle at blive korrigeret af hinanden, får et stærkt arbejde op at stå til gavn for mange mennesker i vort land.

 

Samtidig ønsker vi at være med til at fastholde en model, idet vi tror, at de retningslinier, der er givet indenfor Teen Challenge er bibelske, og det er den model, vi har på hjertet til at nå mennesker med. Formålet med Teen Challenge Danmark er at formidle de grundlæggende Teen Challenge principper indenfor kristen rehabilitering. Organisationen ønsker ikke alene at være en social organisation, men at formidle evangeliet til mennesker, som befinder sig i stor nød. 

Organisation


Repræsentantskab

Repræsentantskabet består af TC lederskabet samt bestyrelserne fra de respektive arbejder. På denne måde bliver hvert arbejde ansvarlig indenfor landsorganisationen. Vi ønsker et tæt fællesskab og samarbejde, så det enkelte arbejde ikke står isoleret. 

Repræsentantskabet mødes (min.) én gang årligt under Teen Challenge Landsstævne.

Bestyrelse for TC-Danmark

National Leder

Søren Kokkenborg, Daglig leder af Betesda Rehabilitering, Advokat.

Blåhøjvej 68, Karstoft, 6933, Kibæk

0A5A0661

Tlf: 97 19 64 09, mobil: 26 37 01 54, e-mail: skk@teenchallenge.dk 

Den Nationale Leder, vælges af Teen Challenge Danmarks bestyrelse og godkendes af det europæiske lederskab indenfor Teen Challenge. Søren har været tilknyttet rehabiliteringsarbejdet siden 1982.

I 1989 overtog han sammen med hustruen Tina lederskabet for Betesda. Parret bor sammen med deres børn på Betesda.

Herudover er Søren partner i en advokatvirksomhed i Ølgod samt formand for Brancheforeningen for Danske Behandlingsinstitutioner.

 

0A5A4018

Co-National Leder

Jesper Fuchs,  Daglig leder af TC Taastrup

Tlf. 26812181

tctaastrup@gmail.com

Den Co-Nationale Leder vælges af Teen Challenge Danmarks bestyrelse og godkendes af det europæiske lederskab indenfor Teen Challenge. Johannes er præst og har været leder af Klippen i København og har været tilknyttet gadeplansarbejdet i mange år.

 

 thumb 0A5A2594 1024

Formand

 Jørgen Sandholm (til højre). Dyrlæge.
0A5A2605


Søren Viftrup,

Frikirkepræst
thumb IMG 3356 1024Media

 Agner Ebild; Prædikant, Pædagog og familieplejer.  http://intercessor.dk 

Mail: agner@betesda.dk 

Struktur

Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed. Bestyrelsen og den nationale leder udgør ledelsen. Der er en tæt forbindelse til det Europæiske Teen Challenge (ETC), som er forbundet til Globel Teen Challenge. Teen Challenge i Danmark består af selvstændige arbejder rundt i landet. Det betyder, at der ikke er en fælles økonomi. Teen Challenge er ikke en organisation, der går ind og styrer direkte. Ledelsen har derimod taleret ind i det enkelte arbejde, hvorved behandlingsmodellen fastholdes.


Grundlag

Grundlaget for organisationen er de kristne sandheder, som findes i Bibelen og i samme ånd som Lausanne Pagten.

Teen Challenge er en hjælpeorganisation, som arbejder på fælleskirkeligt grundlag og søger samarbejde med alle menigheder, kirker og grupperinger af evangeliske kristne. 

Foreningens aktiviteter sigter ikke på hvervning af medlemmer til nye menigheder, men arbejder udelukkende på at hjælpe det enkelte menneske. Den bygger derfor på samarbejde med allerede eksisterende menigheder og kirker.


Broillustrationen


Historie

Teen Challenge Danmark arbejder på tværs af kirkeskel. Teen Challenge har siden sin stiftelse i USA haft en stærk tilknytning til Pinsebevægelsen, og dette er også tilfældet i Danmark. Ikke desto mindre er der meget stærke forbindelser til mange andre frikirkesammenhænge ligesom Teen Challenge har en god berøringsflade indenfor Indre Mission og Folkekirkelige sammenhænge. 

Teen Challenge blev grundlagt i New York i 1958 af en præst fra landet ved navn David Wilkerson. Han oplevede at Gud kaldte ham til at gå på gaderne i New York. Budskabet om Jesus Kristus som havde forvandlet og forandret hans liv, måtte han bringe til unge mennesker i kriminalitet og i bander på New Yorks gader. 

I 70'erne kom Teen Challenge's arbejde også til Danmark. I forbindelse med David Wilkersons besøg i Danmark forsøgte man at få et arbejde op at stå i landet. Der blev indsamlet en større pengegave til projektet, men af forskellige årsager lykkedes det ikke at få et rehabiliteringsarbejde igang. I flere år var Teen Challenge i Danmark det samme som filmen "Korset og Springkniven", der blev vist af nogle mennesker, som var tilknyttet Pinsekirken Elim i København.

I begyndelsen af 70'erne kaldte Gud ægteparret Hansa og Niels Vestergaard til at starte det i dag kendte rehabiliteringscenter Betesda. I midten af 80'erne besluttede ledelsen for Betesda sig til at koble sig på Teen Challenge's arbejde. Hovedkontoret blev flyttet fra København til Jylland. I slutningen af 80'erne voksede der et stærkt teamarbejde frem ud fra rehabiliteringscenteret Betesda og det daværende Betesda 2 (senere kendt som Team Mission).

Teams rejste rundt og viste "Korset og Springkniven", og rigtig mange mennesker blev nået med evangeliet. I 1989 overtog Tina og Søren Kokkenborg ledelsen for Betesda. Det har altid været deres nød og byrde at kunne skabe et stærkt og slagkraftigt rehabiliteringsarbejde på landsplan. De forsøgte ad forskellige veje i 90'erne at få noget op at stå, men tiden var ikke til det. 

Parallelt med udviklingen på Betesda har der været et gadeplansarbejde i København fungerende under navnet "Klippen". Arbejdet har støt og roligt vokset sig stærkt, men har ligesom arbejdet på Betesda gennemgået forskellige forandringer og vanskelige tider.

I 1997 besluttede lederparret Ann-Lis og Johannes Fuchs sig for at søge optagelse i Teen Challenge's arbejde på europæisk plan. De kontaktede Betesda, og der blev enighed om at samarbejde efter Teen Challenge modellen. Samarbejdet har udviklede sig til, at Teen Challenge Danmark i 1999 endelig blev organiseret på landsplan. Det betyder, at ledelsen for Betesda har stiftet en landsdækkende organisation med egne vedtægter og egen bestyrelse.

Allerede fra starten har der været grobund for en god og sund vækst, og Teen Challenge Danmark står overfor en spændende fremtid. Der er mange udfordringer at tage op, og Teen Challenge vil være med til at møde mange af disse.

© Webmaster: Agner Ebild