Aase Madsen får overrakt diplom for tro tjeneste i Klippen og Cirkelines Ælke

foto: Agner Ebild


© Webmaster: Agner Ebild